Екип

Нашият екип

От основаването си през 2011г., Асоциация дебати България се ръководи от Управителен и Контролен Съвет, избирани за мандат от две години. Текущият състав на нашият екип е:

Николай Ангелов

Председател на УС на АДБ

Румен Маринов

Заместник-председател на УС на АДБ

Цочо Бошнаков

Член на УС

Максим Зангов

Член на УС

Велина Андонова

Член на УС

Екатерина Веселинова

Член на УС

Йордан Стаменов

Член на УС

Валерия Терзиева

Председател на КС

Боян Велев

Член на КС

Ивана Игнатова

Член на КС